Огляд МСЕК

Дата огляду МСЕК призначається після надходження та реєстрації відповідних документів на МСЕК.

Огляд проводиться:

 • за місцем проживання або лікування за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу.
 • вдома або в стаціонарі, якщо хворий за станом здоров’я згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії лікувально-профілактичного закладу не може з’явитися до МСЕК,

У виняткових випадках (наприклад, коли громадянин проживає у віддаленій, важкодоступній місцевості) МСЕК можуть приймати рішення заочно, за згодою громадян, керуючись матеріалами медичних справ.

Встановлення інвалідності заочно не проводиться за п’ятьма найбільш поширеними нозологічними формами захворювань, визначеними у переліку, що затверджується МОЗ, а також у разі, коли вона спричинена:

 • нещасним випадком на виробництві (трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров’я);
 • професійним захворюванням;
 • захворюванням, одержаним під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, інших військових формуваннях;
 • захворюванням, пов’язаним з впливом радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • захворюванням, одержаним в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, Держспецзв’язку

До складу комісії входить не менше трьох лікарів за спеціальностями, перелік яких затверджується Міністерством охорони здоров’я, з урахуванням профілю комісії, а також спеціаліст з реабілітації, практичний психолог.

Лікарі МСЕК проводять огляд хворого, вивчають дані медико-посильної документації та встановлюють ступінь обмеження життєдіяльності хворого, покази до забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації тощо.

МСЕК визначає:

МСЕК визначає:

 • групу інвалідності, причину і час її настання;
 • потребу в сторонньому нагляді, догляді або допомозі;
 • потребу в забезпеченні засобами реабілітації;
 • потребу у медичній та соціальній допомозі (додатковому харчуванні, ліках, протезуванні, санаторно-курортному лікуванні, придбанні спеціальних засобів пересування тощо);
 • медичні показання на право одержання спеціального автотранспорту та ін.;
 • складають та корегують індивідуальну програму реабілітації інваліда, в якій визначаються види реабілітаційних заходів та строки їх виконання, і контролюють ефективність її виконання;

МСЕК має право:

МСЕК має право:

 • одержувати від державних органів, закладів охорони здоров’я, підприємств, установ та організацій не залежно від форм власності і виду їх діяльності відомості, необхідні для їх роботи.
 • направляти осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, до лікувально-профілактичних закладів для проведення огляду з метою уточнення діагнозу і призначення відповідного лікування;
 • подавати державним органам необхідні матеріали для вжиття щодо посадових осіб підприємств, установ та організацій, що порушують права осіб з інвалідністю , заходів впливу;
 • допускати за письмовою заявою особи, що звертається для встановлення інвалідності, довірену особу на засідання комісії.

Встановлення інвалідності

Датою встановлення інвалідності вважається день надходження до МСЕК документів, необхідних для огляду хворого.

По закінченні експертизи, особі, якій встановлено інвалідність (або факт втрати професійної працездатності) видається довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та індивідуальна програма реабілітації (у випадку встановлення інвалідності).

Надсилаються відповідні документи органам та установам:

 • органові, в якому інвалід перебуває на обліку як отримувач пенсії чи державної соціальної допомоги – виписка з акта огляду  медико-соціальною експертною комісією (надсилається у триденний строк) ;
 • органові, що здійснює загальнообов’язкове державне соціальне страхування – індивідуальна програма реабілітації та виписка з акта огляду комісії про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках (у випадку визначення ступеня професійної працездатності у відсотках)
 • повідомлення закладу охорони здоров’я про рішення МСЕК;
 • лікувально-профілактичному закладові та органові праці та соціального захисту населення за місцем проживання – копія індивідуальної програми реабілітації;
 • за місцем роботи – повідомлення про результати огляду МСЕК

Видача особі з інвалідністю виписки з акта огляду комісії забороняється!

Переогляд

Інвалідність встановлюється до першого числа місяця, що настає за місяцем, на який призначено повторний огляд.

 • Переогляд проводиться через 1 – 3 роки інвалідам з нестійкими, оборотними змінами та порушеннями функцій органів і систем організму з метою визначення ефективності відновного лікування та реабілітаційних заходів, стану здоров’я і ступеня соціальної адаптації .
 • Переогляд раніше вказаних строків особам з інвалідністю  (а також громадянам, інвалідність яких встановлено без зазначення строку переогляду), проводиться при зміні стану здоров’я і працездатності або за рішенням суду чи прокуратури.

Інвалідність встановлюється без строку повторного огляду при наявності анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань відповідно «Переліку….» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015р. №10, а також коли строк переогляду настає після досягнення пенсійного віку.

міжкімнатні двері вхідні двері гаражні ворота Львів відкатні ворота Львів пластикові вікна пластикові вікна ламінат ціна міжкімнатні двері ковролін львів паркетна дошка відкатні ворота сейфи Львів