Характеристика служби медико-соціальної експертизи

У 2018 році первинними медико-соціальними експертними комісіями оглянуто 48615 хворих та інвалідів, що на 2,4% більше рівня минулого року, із них 27,5% – первинно(табл.1).

Таблиця 1

Рік Кількість засідань Оглянуто осіб Оглянуто на 1 засіданні
всього в сер. на 1 МСЕК в т.ч. виїзних, % всього З них
первинно пит. вага первинних, % повторно по оскарженню та контролю
2016 3837 166,8 20.1 48300 12886 26,7 33996 1418 12,6
2017 4406 191,6 22,5 47489 13030 27,4 33190 1269 10,8
2018 4502 195,7 16,0 48615 13374 27,5 33810 1431 10,8

Упродовж року комісіями проведено 4502 засідань, в тому числі 719 виїзних, що складає 16%. На одному засіданні в 2018 році в середньому оглядалося 10,8 осіб, що на рівні минулого року.

В 2018 році визнано інвалідами 11447 особи, що складає 56,50 на 10 тис. населення (у 2017 – 53,49), у працездатному віці – 10198 осіб, що складає 68,48 на 10 тис. працездатного віку (64,34 у 2017). В цілому по області відбулось зростання кількості первинно визнаних інвалідами: на 5,4% і серед дорослого населення і серед осіб працездатного.

Таблиця 2

Рік Визнано інвалідність первинно Тимчасова непрацездатність Скерування необгрунтоване
абс. число питома вага від оглянутих, % абс. число питома вага від оглянутих, % абс. число питома вага від оглянутих, %
2016 10807 88,6 762 6,2 634 5,2
2017 10863 89,5 707 5,8 562 4,6
2018 11447 89,5 825 6,4 512 4,1

Надалі значна увага приділялася такому методу первинної профілактики інвалідності, як продовження листка непрацездатності для доліковування, що дозволяє попередити встановлення інвалідності або домогтися встановлення нижчих груп інвалідності.

Відсоток невизнаних становить – 10,5%, з них необґрунтовано скерованих – 512 особи (4,1%), визнано тимчасово непрацездатними – 825 осіб (6,4%). Комісіями надалі інтенсивно проводилась робота з налагодження стабільних відносин між МСЕК та територіальними ЛКК, що дозволило у 2018 р. дещо знизити кількість необґрунтовано скерованих в порівнянні із минулим роком на 9%.

Таблиця 3

2015 2016 2017 2018
Кількість тимчасово непрацездатних 765 762 707 825
Кількість працюючих, скерованих на інвалідність 4289 4247 4131 4470
Показник на 1000 працюючих, скерованих для встановлення інвалідності 178,4 179,4 171,1 184,6

Кількість продовжених листків непрацездатності у 2018 р. зросла, що дещо покращило показник продовження лікарняного листка в порівнянні з минулим роком – 184,6 проти 171,1 на 1000 працюючих, скерованих на інвалідність. При цьому, ефективність продовження листка непрацездатності у 2017 р. складає 79,5 %, що вище що значно вище минулого року – 77,9%. Надалі цей показник достатньо високий в порівнянні із середньо українським.

У віковій структурі первинно визнаних інвалідами в цілому відзначається стабілізація питомої ваги осіб працездатного віку в загальній кількості визнаних первинно – 89,1% впродовж останніх 2-х років (табл.4). При цьому, частка осіб у віковій категорії до 39 років незначно зменшилась. Кількість осіб у віковій категорії від 40 до 58 р. (ж) та 59 (ч) включно зросла, також незначно, в порівнянні із попередніми роками. Високий показник працездатного віку при первинному виході на інвалідність є свідченням поглиблення соціальних проблем у суспільстві: скорочення робочих місць, зубожіння населення та зростання захворюваності, зрештою – воєнні дії в державі.

Таблиця 4

Рік Всього До 39 років 40-58 (ж), 40-59 (ч) Пенсійний вік
кількість % кількість % кількість %
2016 10807 3107 28,8 6572 60,8 1128 10,4
2017 10863 2909 26,8 6771 62,3 1183 10,9
2018 11447 2934 25,6 7264 63,5 1249 10,9

Частка осіб пенсійного віку не скоротилась, оскільки високий рівень інфляції, знецінення пенсії, неоправданий ріст цін на медикаменти, продукти харчування тощо, є негативним фактором. Все це веде до критичного зубожіння цієї найбільш незахищеної частини населення.

Таблиця 5

Рік

Визнано інвалідами первинно,

всього

І гр. ІІ гр. ІІІ гр.
абс. число питома вага, % абс. число питома вага, % абс. число

питома вага, %

2016

10807

1184 11,0 2737 25,3 6886

63,7

2017

10863

1218 11,2 2772 25,5 6873

63,3

2018

11447

1251 11,0 2749 24,0 7447

65,0

У груповій структурі у 2018 році частка усіх груп практично на рівні минулого року. Частка працездатного віку також на рівні минулого року.

Таблиця 6

 

І група

ІІ група

ІІІ група

Всього

З них в працездатному віці

Всього З них в працездатному віці Всього

З них в працездатному віці

абс.ч.

% абс.ч. % від заг. кільк. абс.ч. % абс.ч. % від заг. кільк. абс.ч. % абс.ч.

% від заг. кільк.

2016

1184

11,0 698 59,0 2737 25,3 2300 84,0 6886 63,7 6681

97,0

2017

1218

11,2 721 59,2 2772 25,5 2299 82,9 6873 63,3 6660

96,9

2018

1251

11,0 695 55,6 2749 24,0 2258 82,1 7447 65,0 7245

97,3

На ці показники постійний вплив мають соціальні та економічні фактори. Це, зокрема: втрата роботи відносно молодого населення у зв’язку із економічною кризою; інфляційні процеси в суспільстві; зниження рівня життя населення, – все підживлює соціальну складову у структурі медико-соціальної служби. Також важливим чинником залишається велика кількість скерувань на визначення інвалідності хворим із важкою патологією, про що свідчить стабільне вагоме зростання питомої ваги І-ІІ груп працездатного віку.

У 2018 році питома вага первинно визнаних з дитинства та із числа військовослужбовців скоротилась, та із числа військовослужбовців – вагомо зросла, що було прогнозовано, оскільки 50% складають інваліди АТО; внаслідок професійного захворювання та трудового каліцтва – скоротилась проти рівня минулого року – на 16%. Частка інвалідів внаслідок загального захворювання – практично на рівні минулого року.

Таблиця 7

Внаслідок

професійного захворювання та труд. каліцтва

загального захворювання

із числа військово службовців

з дитинства

аварії на ЧАЕС

абс.

ч-ло

питома вага,% абс.

ч-ло

питома вага,% абс.

ч-ло

питома вага,% абс.

ч-ло

питома вага,% абс.

ч-ло

питома вага,%

2016

275

2,5 8796 81,4 606 5,6 1130 10,4 38

0,35

2017

423

3,9 8877 81,7 493 4,5 1070 9,8 38

0,35

2018

354

3,1 9373 81,9 692 6,0 1028 8,0 26

1,23

Первинна інвалідність постраждалих від аварії на ЧАЕС складає 26 осіб, на 10 тис. населення – 0,13 (0,19 у 2017 р.). За класами хвороб найбільшу питому вагу складають хвороби системи кровообігу – 60,5% (62,5% у 2016р.) та новоутворення – 23,7% (25,0% у 2016 р.), що спостерігається стабільно.

 

 

 

міжкімнатні двері вхідні двері гаражні ворота Львів відкатні ворота Львів пластикові вікна пластикові вікна ламінат ціна міжкімнатні двері ковролін львів паркетна дошка відкатні ворота сейфи Львів