Датою встановлення інвалідності вважається день надходження до МСЕК документів, необхідних для огляду хворого.

По закінченні експертизи, особі, якій встановлено інвалідність (або факт втрати професійної працездатності) видається довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та індивідуальна програма реабілітації (у випадку встановлення інвалідності).

Надсилаються відповідні документи органам та установам:

  • органові, в якому інвалід перебуває на обліку як отримувач пенсії чи державної соціальної допомоги – виписка з акта огляду  медико-соціальною експертною комісією (надсилається у триденний строк) ;
  • органові, що здійснює загальнообов’язкове державне соціальне страхування – індивідуальна програма реабілітації та виписка з акта огляду комісії про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках (у випадку визначення ступеня професійної працездатності у відсотках)
  • повідомлення закладу охорони здоров’я про рішення МСЕК;
  • лікувально-профілактичному закладові та органові праці та соціального захисту населення за місцем проживання – копія індивідуальної програми реабілітації;
  • за місцем роботи – повідомлення про результати огляду МСЕК

Видача особі з інвалідністю виписки з акта огляду комісії забороняється!