Інвалідність встановлюється до першого числа місяця, що настає за місяцем, на який призначено повторний огляд.

  • Переогляд проводиться через 1 – 3 роки інвалідам з нестійкими, оборотними змінами та порушеннями функцій органів і систем організму з метою визначення ефективності відновного лікування та реабілітаційних заходів, стану здоров’я і ступеня соціальної адаптації .
  • Переогляд раніше вказаних строків особам з інвалідністю  (а також громадянам, інвалідність яких встановлено без зазначення строку переогляду), проводиться при зміні стану здоров’я і працездатності або за рішенням суду чи прокуратури.

Інвалідність встановлюється без строку повторного огляду при наявності анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань відповідно «Переліку….» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015р. №10, а також коли строк переогляду настає після досягнення пенсійного віку.