Для проведення медико-соціальної експертизи необхідно пред'явити:

 • Паспорт або ID картка з Витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання.;
 • військовий квиток ( копія),або тимчасове посвідчення ( для військовозобов’язаних, призовників)
 • направлення на МСЕК (форма ф.№088/о)
 • медична документація оригінали (виписки з амбулаторної карти- ф.025/о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого –ф.027/о, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів, тощо), амбулаторна картка хворого.
 • в окремих випадках пред'явлення трудової книжки або копії , довідки з місця праці про характер та умови праці, при необхідності для уточнення соціального фактора представити акти матеріально-побутових умов.

Додатково:

 • довідка про взяття на облік особи ,переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (видається структурним підрозділом місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення за фактом фактичного проживання).
 • для зміни причини інвалідності інвалідам потерпілим під час участі у Революції Гідності- рішення міжвідомчої комісії про встановлення факту участі особи у Революції Гідності та отримання нею під час Революції Гідності ушкоджень здоров’я
 • для громадянина з іногородньою реєстрацією, що проживає та лікується у м. Львів або Львівській області дозвіл головного лікаря-головного експерта  на огляд   МСЕК (видається на підставі паспорта при наявності оформленої посильної документації ф. 088/о за адресою м. Львів, вул. Бой-Желенського,5 ІІ поверх 216 каб.)
 • Для осіб інвалідність яких настала внаслідок професійного захворювання додатково додається додається
 • акт форми П-4 розслідування випадку професійного захворювання;
 • скерування з відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;
 • заключення профпатологічної лікарсько-експертної комісії про встановлення факту професійного захворювання;
 • копія трудової книжки з відміткою про стаж роботи в шкідливих умовах не менше десяти років
 • для окремих категорій (інвалідність з дитинства,. військовослужбовці, працівники СБУ, МВС та ін). необхідно подавати додаткові документи для огляду на МСЕК, зазначені в пп.12-20 «Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року №1317.

12.Причинний зв'язок інвалідності колишніх військовослужбовців з перебуванням на фронті або з виконанням ними інших обов'язків військової служби встановлюється на підставі документів, виданих військово-лікувальними закладами, а також інших документів, що підтверджують факт отримання поранення (захворювання).

13.Ступінь втрати працездатності військовослужбовців і військовозобов'язаних у період проходження ними служби (зборів) встановлюється у відсотках з метою виплати страхових сум за державним обов'язковим особистим страхуванням у день розгляду комісією таких документів:

 • копії свідоцтва про хворобу, виданого за затвердженою Міноборони формою військово-лікувальним закладом або районним військовим комісаріатом у разі визнання військово-лікарською комісією військовослужбовця або військовозобов'язаного в період проходження служби (зборів) не придатним за станом здоров'я для подальшого проходження служби (зборів) унаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання. Ступінь втрати працездатності застрахованого військовослужбовця або військовозобов'язаного встановлюється з дня проведення військово-лікарською комісією його огляду, але не пізніше дати звільнення такого військовослужбовця або військовозобов'язаного з військової служби;
 • довідки про придатність військовослужбовця або військовозобов'язаного до військової служби, що видана військово-лікувальним закладом або районним закладом чи військовим комісаріатом за затвердженою Міноборони формою, якщо:
 • застрахованого визнано обмежено придатним до військової служби (зборів) або професійної діяльності у разі втрати ним здоров'я внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаного у період проходження військової служби (зборів), але не підлягає звільненню з військової служби (зборів);
 • ступінь втрати працездатності військовослужбовця або військовозобов'язаного встановлюється на підставі поданих військово-лікарською комісією документів;
 • застрахованого визнано військово-лікарською комісією придатним до військової служби (зборів) у разі втрати ним здоров'я внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаного у період проходження військової служби (зборів). Ступінь втрати працездатності застрахованого встановлює комісія після закінчення його лікування.
 1. Причинний зв'язок інвалідності з хворобами, перенесеними у дитинстві, встановлюється за наявності документів лікувально-профілактичних закладів, що свідчать про початок захворювання або травму, перенесену до 18-річного віку.
 2. Інвалідність, що настала в осіб до 18-річного віку внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), пов'язаного з бойовими діями у період Великої Вітчизняної війни чи з їх наслідками, встановлюється відповідно до медичних документів, які підтверджують факт поранення чи захворювання, або рішення суду щодо зазначених подій та висновків лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я.
 3. Комісія визначає ступінь втрати здоров'я, групу і час настання інвалідності та їх причинний зв'язок з Чорнобильською катастрофою на підставі експертного висновку, визначеного в установленому порядку МОЗ лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я, міжвідомчої експертної ради чи постанови військово-лікарської комісії про причинний зв'язок захворювання з Чорнобильською катастрофою та за наявності:
 • посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції з відміткою про перереєстрацію або посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • посвідчення потерпілої дитини серії "Д" та вкладишу до нього для потерпілих дітей-інвалідів при досягненні ними 18 років.
 1. Особи, що належать до категорії постраждалих із числа тих, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї або постраждали за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, подають, крім посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції з відміткою про перереєстрацію або посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та посвідчення потерпілої дитини серії "Д" та вкладишу до нього для потерпілих дітей-інвалідів при досягненні ними 18 років, відповідний експертний висновок уповноваженого лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я, міжвідомчої експертної ради чи постанову військово-лікарської комісії про причинний зв'язок захворювання, що призвело до інвалідності, з іншими ядерними аваріями, ядерними випробуваннями або військовими навчаннями із застосуванням ядерної зброї, порушенням правил експлуатації обладнання з радіаційною речовиною, порушенням правил зберігання і поховання радіоактивних речовин.
 2. Ступінь втрати здоров'я, група і причинний зв'язок інвалідності осіб, що зазнали політичних репресій, встановлюються на підставі висновків лікувально-профілактичних закладів про виникнення захворювання у період політичних репресій.
 3. Ступінь стійкого обмеження життєдіяльності у хворих для направлення їх у стаціонарні установи соціального обслуговування, недержавні організації, що надають соціальні послуги інвалідам, встановлюється згідно з висновками лікувально-профілактичних закладів та з урахуванням можливості перебування хворих у таких закладах.
 4. Рішення про необхідність виділення інвалідові автомобіля з ручним керуванням приймається комісією відповідно до висновку лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я згідно з переліком медичних показань і протипоказань, затвердженим в установленому порядку МОЗ за погодженням з Мінпраці.» Необхідно подати:
 • Запит з органів соціального захисту з метою визначення наявних в особи з інвалідністю медичних показів та протипоказів для забезпечення автомобілем, або іншими технічними засобами для пересування кріслом колісним з електроприводом , електроскутером.
 • Для дітей з інвалідністю для встановлення показів на забезпечення автотранспорту на члена сім’ї – медичний висновок (копія) про визнання дитини- інваліда до 18 років. 2 фотографії 3/4.