Порядок оскарження рішення МСЕК

    У разі незгоди з рішенням міжрайонної МСЕК хворий, або особа з інвалідністю має право подати протягом місяця після одержання висновку комісії письмову заяву до комісії, в якій він проходив огляд чи до обласної МСЕК. Комісія, що проводила огляд надсилає у триденний термін після надходження відповідного запиту всі наявні документи на розгляд обласної МСЕК, яка протягом місяця з дня подання зазначених документів проводить повторний огляд заявника і приймає відповідне рішення.

   В разі незгоди з рішенням обласної МСЕК та в особливо складних випадках, за згодою хворого, обласна МСЕК, може направляти осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, для проведення медико-соціального експертного обстеження до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпро) та Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця)., путівку куди можна отримати в Львівському обласному Центрі МСЕ за адресою: м. Львів, вул. Бой-Желенського, 5, каб.216, тел. (032)236-80-64 (лікар-методист), (032)236-80-61 (приймальня головного лікаря). Після обстеження зазначені науково-дослідні установи складають консультативні висновки, які для комісії мають рекомендаційний характер. Після отримання висновку НДІ обласна МСЕК винесе рішення згідно з чинним законодавством, про що буде повідомлено додатково.

Рішення обласної МСЕК може бути оскаржене до Центральної медико-соціальної експертної комісії м. Київ.

Рішення комісії може бути оскаржене до суду в установленому законодавством порядку.

Регламентується пунктами 23-24 Положення «Про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності», затвердженого Постановою КМУ № 1317 від 03.12.2009 р.