Інвалідність є одним із найважливіших показників здоров’я і соціального захисту населення. Рівень інвалідності в кожній державі визначається політичними, економічними і соціальними факторами. Існує чітка залежність: чим нижче якість життя населення, тим вищий рівень інвалідності. Зростання кількості осіб з інвалідністю в Україні відбувається на фоні скорочення чисельності населення та його старіння. В Україні налічується близько 3 млн. осіб з інвалідністю і 12 млн. пенсіонерів та хворих з хронічним перебігом захворювання.

    У зв’язку з цим організація реабілітаційного процесу та забезпечення умов ефективного і раннього повернення хворих та осіб з інвалідністю до повноцінного життя, досягнення якості життя є найважливішою медико-соціальною проблемою сучасного суспільства.