Плани основних організаційних заходів

Плани основних організаційних заходів служби медико-соціальної експертизи Львівської області

Плани на 2018 рік.

Плани основних організаційних заходів служби медико-соціальної експертизи Львівської області на 2018 рік.

пп

Назва заходів

Термін виконання

Виконавець

1.

Прийняти річний звіт про роботу медико-соціальних експертних комісій Центру МСЕ за 2017рік.

Січень

Головний лікар, голови МСЕК

2.

Скласти річний звіт про роботу служби МСЕ області в 2017 році по формі №14, №37, подати в МОЗ України та ДОЗ ЛОДА.

Січень

Головний лікар, лікар-статистик

3.

Провести поглиблений аналіз основних показників роботи служби медико-соціальної експертизи в 2017 році, рівня первинної інвалідності в розрізі МСЕК, районів та міст області, медичних установ, нозологічних форм. Результати аналізу довести до відома ДОЗ, керівників медустанов, зацікавлених осіб.

Січень-лютий

Головний лікар, лікар-статистик, голови МСЕК

4.

Провести поглиблений аналіз та тенденції первинної інвалідності серед населення Львівської області за 2015-2017 роки.

Січень-лютий

Головний лікар, лікар-статистик, голови МСЕК

5.

На підставі матеріалів аналізу основних показників роботи служби розробити комплекс медико-соціальних заходів, направлених на профілактику інвалідності, поліпшення служби МСЕ.

Січень-лютий

Головний лікар, лікар-статистик, голови МСЕК

6.

Провести аналіз причин розходжень експертних рішень первинних та обласних МСЕК, консультативних заключень інститутів експертизи.

1 квартал

Головний лікар, лікар-методист

7.

Проаналізувати ефективність методу профілактики первинної інвалідності шляхом продовження л/непрацездатності для долі -ковування;проаналізувати причини вста-новлення після цього І-ІІ груп інвалідності.

1 квартал

Головний лікар, лікар-статистик, голови МСЕК

8.

Систематично аналізувати заяви, звернення, скарги та пропозиції громадян з питань МСЕ, проводити заходи по профілактиці скарг на роботу установи.

Щоквар-

тально

Головний лікар, лікар-методист, голови МСЕК

9.

Підготувати для керівників медустанов довідки про стан первинної інвалідності, організації експертизи та реабілітації в районах обслуговування.

Щоквар-

тально

Голови МСЕК

10.

Підготувати матеріали на колегію ДОЗ ЛОДА з аналізом роботи служби МСЕ області.

Згідно з планом ДОЗ

Головний л-р, голови МСЕК

11.

Проводити роботу по систематичному підвищенню рівня медико-соціальної експертизи, кваліфікації спеціалістів Центру МСЕ:

а/проведення щомісячних виробничо-методичних нарад працівників Центру МСЕ;

б/виконання плану-графіку навчання лікарів-експертів з основних питань медико-соціальної експертизи;

в/забезпечення виконання плану підвищення кваліфікації та атестації працівників Центру МСЕ;

г/систематичне впровадження в практику роботи установи наукових розробок та рекомендацій інститутів експертизи;

д/участь лікарів в роботі наукових товариств, конференцій, семінарів.

Згідно з графіком

Головний лікар

Лікар-методист

Інспектор по кадрах

Голови МСЕК

Лікарі-екперти

12.

Визначати можливості раціонального працевлаштування в районах області осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Постійно

Голови МСЕК, лікарі-реабілітологи

13.

Запровадити облік наявних робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Щоквар-

тально

Голови МСЕК, лікарі-реабілітологи

14.

Постійно здійснювати контроль за виконанням індивідуальних програм реабілітації.

Постійно

Голови МСЕК, лікарі-реабілітологи

15.

Вивчати можливості по створенні компютерної бази даних інвалідів області.

Протягом року

Головний лікар

16.

Здійснювати систематичний аналіз причин первинної інвалідності осіб працездатного віку.

Щоквар-

тально

Голови МСЕК

17.

Підготувати оглядову довідку про стан інвалідності від профзахворювання за 2017р.

І квартал

Профпатологічна МСЕК

18.

Проводити спільні засідання медико-соціальних експертних комісій з пред- ставниками фонду соціального страхування.

Постійно

МСЕК ВДФСС зТВП

19.

Спільно з ДОЗ ЛОДА домогтися виконання комплексної програми з питань профілактики інвалідності та реабілітації інвалідів у Львівській області.

Постійно

Керівництво ЛОЦМСЕ

20.

Вести облік дефектури по посильній документації і подавати інформацію про неї на нарадах з головами ЛКК.

Щоквар-тально

Голови МСЕК, голови ЛКК

21.

Спільно з ДОЗ ЛОДА домогтися виконання комплексної програми з питань профілактики інвалідності та реабілітації інвалідів по Львівській області.

Постійно

Керівництво ЛОЦМСЕ

22.

Провести семінари для голів ЛКК з питань поліпшення взаємодії МСЕК та ЛКК, підвищення якості експертизи стійкої втрати працездатності.

ІІ квартал

Головний лікар, головний терапевт ДОЗ

23.

Проводити роботу, направлену на професійну реабілітацію та інтеграцію інвалідів в суспільство разом з громадськими організаціями інвалідів, профспілками, управлінням соціального захисту населення, місцевими органами виконавчої влади.

Щоквар-тально

Голови МСЕК

24.

Провести аналіз роботи по направленню на навчання та раціонального працевлаштування інвалідів з вадами зору.

Щоквар-тально

Голова офтальмоло-гічної МСЕК

25.

Провести аналіз роботи по направленню на навчання та з раціонального працевлаштування інвалідів з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю.

Щоквар-

тально

Голови психіатричних МСЕК

Головний лікар-головний експерт Решота В.Й.

електроенергія Львів купити електричну енергію постачання електричної енергії незалежні постачальники електропостачання львів AdBlue міжкімнатні двері вхідні двері гаражні ворота Львів відкатні ворота Львів пластикові вікна пластикові вікна ламінат ціна міжкімнатні двері ковролін львів паркетна дошка відкатні ворота сейфи Львів