Плани основних організаційних заходів

Плани основних організаційних заходів служби медико-соціальної експертизи Львівської області

Плани на 2018 рік.

Плани основних організаційних заходів служби медико-соціальної експертизи Львівської області на 2018 рік.

пп

Назва заходів

Термін виконання

Виконавець

1.

Прийняти річний звіт про роботу медико-соціальних експертних комісій Центру МСЕ за 2017рік.

Січень

Головний лікар, голови МСЕК

2.

Скласти річний звіт про роботу служби МСЕ області в 2017 році по формі №14, №37, подати в МОЗ України та ДОЗ ЛОДА.

Січень

Головний лікар, лікар-статистик

3.

Провести поглиблений аналіз основних показників роботи служби медико-соціальної експертизи в 2017 році, рівня первинної інвалідності в розрізі МСЕК, районів та міст області, медичних установ, нозологічних форм. Результати аналізу довести до відома ДОЗ, керівників медустанов, зацікавлених осіб.

Січень-лютий

Головний лікар, лікар-статистик, голови МСЕК

4.

Провести поглиблений аналіз та тенденції первинної інвалідності серед населення Львівської області за 2015-2017 роки.

Січень-лютий

Головний лікар, лікар-статистик, голови МСЕК

5.

На підставі матеріалів аналізу основних показників роботи служби розробити комплекс медико-соціальних заходів, направлених на профілактику інвалідності, поліпшення служби МСЕ.

Січень-лютий

Головний лікар, лікар-статистик, голови МСЕК

6.

Провести аналіз причин розходжень експертних рішень первинних та обласних МСЕК, консультативних заключень інститутів експертизи.

1 квартал

Головний лікар, лікар-методист

7.

Проаналізувати ефективність методу профілактики первинної інвалідності шляхом продовження л/непрацездатності для долі -ковування;проаналізувати причини вста-новлення після цього І-ІІ груп інвалідності.

1 квартал

Головний лікар, лікар-статистик, голови МСЕК

8.

Систематично аналізувати заяви, звернення, скарги та пропозиції громадян з питань МСЕ, проводити заходи по профілактиці скарг на роботу установи.

Щоквар-

тально

Головний лікар, лікар-методист, голови МСЕК

9.

Підготувати для керівників медустанов довідки про стан первинної інвалідності, організації експертизи та реабілітації в районах обслуговування.

Щоквар-

тально

Голови МСЕК

10.

Підготувати матеріали на колегію ДОЗ ЛОДА з аналізом роботи служби МСЕ області.

Згідно з планом ДОЗ

Головний л-р, голови МСЕК

11.

Проводити роботу по систематичному підвищенню рівня медико-соціальної експертизи, кваліфікації спеціалістів Центру МСЕ:

а/проведення щомісячних виробничо-методичних нарад працівників Центру МСЕ;

б/виконання плану-графіку навчання лікарів-експертів з основних питань медико-соціальної експертизи;

в/забезпечення виконання плану підвищення кваліфікації та атестації працівників Центру МСЕ;

г/систематичне впровадження в практику роботи установи наукових розробок та рекомендацій інститутів експертизи;

д/участь лікарів в роботі наукових товариств, конференцій, семінарів.

Згідно з графіком

Головний лікар

Лікар-методист

Інспектор по кадрах

Голови МСЕК

Лікарі-екперти

12.

Визначати можливості раціонального працевлаштування в районах області осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Постійно

Голови МСЕК, лікарі-реабілітологи

13.

Запровадити облік наявних робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Щоквар-

тально

Голови МСЕК, лікарі-реабілітологи

14.

Постійно здійснювати контроль за виконанням індивідуальних програм реабілітації.

Постійно

Голови МСЕК, лікарі-реабілітологи

15.

Вивчати можливості по створенні компютерної бази даних інвалідів області.

Протягом року

Головний лікар

16.

Здійснювати систематичний аналіз причин первинної інвалідності осіб працездатного віку.

Щоквар-

тально

Голови МСЕК

17.

Підготувати оглядову довідку про стан інвалідності від профзахворювання за 2017р.

І квартал

Профпатологічна МСЕК

18.

Проводити спільні засідання медико-соціальних експертних комісій з пред- ставниками фонду соціального страхування.

Постійно

МСЕК ВДФСС зТВП

19.

Спільно з ДОЗ ЛОДА домогтися виконання комплексної програми з питань профілактики інвалідності та реабілітації інвалідів у Львівській області.

Постійно

Керівництво ЛОЦМСЕ

20.

Вести облік дефектури по посильній документації і подавати інформацію про неї на нарадах з головами ЛКК.

Щоквар-тально

Голови МСЕК, голови ЛКК

21.

Спільно з ДОЗ ЛОДА домогтися виконання комплексної програми з питань профілактики інвалідності та реабілітації інвалідів по Львівській області.

Постійно

Керівництво ЛОЦМСЕ

22.

Провести семінари для голів ЛКК з питань поліпшення взаємодії МСЕК та ЛКК, підвищення якості експертизи стійкої втрати працездатності.

ІІ квартал

Головний лікар, головний терапевт ДОЗ

23.

Проводити роботу, направлену на професійну реабілітацію та інтеграцію інвалідів в суспільство разом з громадськими організаціями інвалідів, профспілками, управлінням соціального захисту населення, місцевими органами виконавчої влади.

Щоквар-тально

Голови МСЕК

24.

Провести аналіз роботи по направленню на навчання та раціонального працевлаштування інвалідів з вадами зору.

Щоквар-тально

Голова офтальмоло-гічної МСЕК

25.

Провести аналіз роботи по направленню на навчання та з раціонального працевлаштування інвалідів з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю.

Щоквар-

тально

Голови психіатричних МСЕК

Головний лікар-головний експерт Решота В.Й.

міжкімнатні двері вхідні двері гаражні ворота Львів відкатні ворота Львів пластикові вікна пластикові вікна ламінат ціна міжкімнатні двері ковролін львів паркетна дошка відкатні ворота сейфи Львів