Рангові місця первинної інвалідності в розрізі основних класів хвороб

Рангові місця первинної інвалідності в розрізі основних класів хвороб

Таблиця 8

2015 2016 2017
Місце Класи хвороб кількість на 10 тис. насел. Місце Класи хвороб кількість на 10 тис. насел. Місце Класи хвороб кількість на 10 тис. насел.
1 х-би системи

кровообігу

2569 12,6 1 х-би системи

кровообігу

2551 12,6 1 х-би системи

кровообігу

2538 12,5
2 новоутворення 1908 9,4 2 новоутворення 1848 9,1 2 новоутворення 1938 9,5
3 х-би кістково-м’язової системи 1448 7,1 3 х-би кістково-м’язової системи 1516 7,5 3 х-би кістково-м’язової системи 1607 7,9
4 травми і отруєння 939 4,6 4 травми і отруєння 895 4,4 4 травми і отруєння 973 4,8
5 розлади психіки та поведінки 704 3,4 5 розлади психіки та поведінки 621 3,1 5 розлади психіки та поведінки 559 2,8

За основними класами хвороб І місце щороку посідають хвороби системи кровообігу: 12,5 на 10 тис. населення (12,6 впродовж 2-х останніх років).

На ІІ місці – новоутвори – 9,4 (проти 9,1-9,4 за минулі роки відповідно);

ІІІ місце – хвороби кістково-м’язової системи – 7,9 на 10 тис. населення проти 7,5 та 7,1 за 2016-2015 рр.

Травми та отруєння посідають стабільно ІV місце – 4,8 на 10 тис. населення, що вищче рівня минулого року (табл.10).

Вже третій рік поспіль V рангове місце посідає клас розладів психіки та поведінки – 2,83,1 проти 3,1 на 10 тис. населення у 2016 р.

У працездатному віці структура захворюваності аналогічна.

У 2017 році в порівнянні із минулим роком відбулось зростання показника первинної інвалідності серед дорослого населення у класах захворювань: хвороби кістково-м’язової системи – на 6,0%; новоутворення – на 4,9%; травми та отруєння – на 8,7%.

При цьому по більшості класів захворювань необхідно відмітити зниження даного показника: хвороби системи кровообігу, інфекційні хвороби, розлади психіки, хвороби нервової системи.

У працездатному віці у нозологічній структурі інвалідності відбулось зростання показників у тих же класах захворювань: хвороби кістково-м’язової системи – на 7,4%; новоутворення – на 5,4%; травми та отруєння – на 8,4%.

Таблиця 9

Рівень первинної інвалідності серед дорослого населення Львівської області
Нозологічні форми захворювань 2015 2016 2017
Кількість на 10000 нас. Кількість на 10000 нас. Кількість на 10000 нас.
1.0 Усі хвороби 11200 55,00 10807 53,18 10 863 53,49
2.0 Інфекційні та паразит. хвороби 572 2,81 594 2,92 492 2,42
2.1 з них: туберкульоз 468 2,30 462 2,27 382 1,88
2.2 в т.ч.: туберкульоз легень 454 2,23 448 2,20 374 1,84
3.0 Новоутворення 1908 9,37 1848 9,09 1 938 9,54
3.1 з них: злоякісні новоутворення 1876 9,21 1809 8,90 1 895 9,33
4.0 Хвороби крові та кровотворних органів 24 0,12 25 0,12 23 0,11
5.0 Хвороби ендокринної системи 602 2,96 601 2,96 556 2,74
5.1 з них: тиреотоксикоз 20 0,10 19 0,09 16 0,08
5.2 цукровий діабет 375 1,84 371 1,83 346 1,70
6.0 Розлади психіки та поведінки 704 3,46 621 3,06 559 2,75
6.1 у т.ч.: шизофренія 210 1,03 164 0,81 130 0,64
7.0 Хвороби  нервової системи 643 3,16 511 2,51 511 2,52
7.1 у т.ч.: епілепсія 88 0,43 93 0,46 74 0,36
7.2 захв. перифер. нервової системи 44 0,22 27 0,13 40 0,20
8.0 Хвороби ока та його придатк. апарату 400 1,96 311 1,53 335 1,65
8.1 з них: сліпота 167 0,82 121 0,60 149 0,73
9.0 Хвороби вуха та соскопод. відростка 75 0,37 87 0,43 49 0,24
10.0 Хвороби системи кровообігу 2569 12,62 2551 12,55 2 538 12,50
10.1 у т.ч.: ревматизм 41 0,20 23 0,11 29 0,14
10.2 гіпертонічна хвороба 82 0,40 63 0,31 58 0,29
10.3 ішемічна хвороба серця 947 4,65 934 4,60 1 075 5,29
10.4 цереброваскулярні хвороби 1120 5,50 1103 5,43 991 4,88
10.5 хвороби артерій, артеріол, капіл. та вен 232 1,14 278 1,37 240 1,18
11.0 Хвороби органів дихання 345 1,69 319 1,57 356 1,75
11.1 у т.ч.: пневмоніози 30 0,15 19 0,09 29 0,14
11.2 силікотуберкульоз 0,00
11.3 інші хрон. неспециф. захв. легень 309 1,52 288 1,42 326 1,61
11.4 у т.ч.: бронхіальна астма 142 0,70 134 0,66 119 0,59
12.0 Хвороби органів травлення 327 1,61 340 1,67 352 1,73
12.1 у т.ч.: виразка шлунка та 12-палої кишки 20 0,10 17 0,08 10 0,05
12.2 хвороби печінки, жовч. міхура, підшлункової залози 212 1,04 242 1,19 244 1,20
14.0 Хвороби кістково – м’язової системи та сполучної тканини 1448 7,11 1516 7,46 1 607 7,91
14.1 у т.ч.: деформуючий артроз 430 2,11 401 1,97 447 2,20
14.2 остеохондроз хребта, радикулопатії 227 1,11 193 0,95 377 1,86
15.0 Хвороби сечостатевої системи 221 1,09 201 0,99 200 0,98
15.1 хронічний гломерулонефрит 64 0,31 75 0,37 90 0,44
15.2 хронічний пієлонефрит 94 0,46 82 0,40 58 0,29
20.0 Травми та отруєння 939 4,61 895 4,40 973 4,79
20.1 у т.ч.: травми ока та орбіт 45 0,22 29 0,14 34 0,17
20.2 виробничі травми (з розд. 20.0) 47 0,23 55 0,27 46 0,23
21.0 Інші причини 423 2,08 387 1,90 374 1,84
21.1 Професійні хвороби ( з р.1.0 за винятком р.11.1, р.11.2) 189 0,93 201 0,99 348 1,71

Таблиця 10

Рівень первинної інвалідності серед осіб працездатного віку Львівської області
Нозологічні форми захворювань 2015 2016 2017
Кількість на 10000 нас. Кількість на 10000 нас. Кількість на 10000 нас.
1.0 Усі хвороби 9761 64,84 9679 63,9 9680 64,34
2.0 Інфекційні та паразит. хвороби 569 3,78 588 3,88 483 3,21
2.1 з них: туберкульоз 466 3,10 457 3,02 377 2,51
2.2 в т.ч.: туберкульоз легень 452 3,00 443 2,92 369 2,45
3.0 Новоутворення 1521 10,10 1522 10,04 1604 10,66
3.1 з них: злоякісні новоутворення 1491 9,90 1483 9,79 1563 10,39
4.0 Хвороби крові та кровотворних органів 24 0,16 24 0,16 22 0,15
5.0 Хвороби ендокринної системи 520 3,45 543 3,58 500 3,32
5.1 з них: тиреотоксикоз 19 0,13 18 0,12 15 0,10
5.2 цукровий діабет 300 1,99 316 2,09 296 1,97
6.0 Розлади психіки та поведінки 639 4,24 560 3,70 508 3,38
6.1 у т.ч.: шизофренія 209 1,39 160 1,06 124 0,82
7.0 Хвороби  нервової системи 592 3,93 474 3,13 465 3,09
7.1 у т.ч.: епілепсія 88 0,58 93 0,61 72 0,48
7.2 захв. перифер. нервової системи 43 0,29 26 0,17 40 0,27
8.0 Хвороби ока та його придатк. апарату 278 1,85 251 1,66 277 1,84
8.1 з них: сліпота 68 0,45 61 0,40 91 0,60
9.0 Хвороби вуха та соскопод. відростка 74 0,49 87 0,57 48 0,32
10.0 Хвороби системи кровообігу 2046 13,59 2144 14,15 2092 13,90
10.1 у т.ч.: ревматизм 36 0,24 18 0,12 28 0,19
10.2 гіпертонічна хвороба 82 0,54 63 0,42 58 0,39
10.3 ішемічна хвороба серця 770 5,12 811 5,35 897 5,96
10.4 цереброваскулярні хвороби 853 5,67 904 5,97 803 5,34
10.5 хвороби артерій, артеріол, капіл. та вен 182 1,21 218 1,44 183 1,22
11.0 Хвороби органів дихання 341 2,27 306 2,02 341 2,27
11.1 у т.ч.: пневмоніози 28 0,19 15 0,10 25 0,17
11.2 силікотуберкульоз 0 0,00
11.3 інші хрон. неспециф. захв. легень 307 2,04 279 1,84 315 2,09
11.4 у т.ч.: бронхіальна астма 142 0,94 133 0,88 117 0,78
12.0 Хвороби органів травлення 316 2,10 334 2,20 340 2,26
12.1 у т.ч.: виразка шлунка та 12-палої кишки 19 0,13 17 0,11 10 0,07
12.2 хвороби печінки, жовч. міхура, підшлункової залози 204 1,36 240 1,58 236 1,57
14.0 Хвороби кістково – м’язової системи та сполучної тканини 1331 8,84 1425 9,40 1530 10,17
14.1 у т.ч.: деформуючий артроз 353 2,34 344 2,27 383 2,55
14.2 остеохондроз хребта, радикулопатії 223 1,48 192 1,27 376 2,50
15.0 Хвороби сечостатевої системи 197 1,31 192 1,27 186 1,24
15.1 хронічний гломерулонефрит 52 0,35 71 0,47 85 0,56
15.2 хронічний пієлонефрит 86 0,57 79 0,52 56 0,37
20.0 Травми та отруєння 895 5,95 846 5,58 917 6,09
20.1 у т.ч.: травми ока та орбіт 45 0,30 26 0,17 32 0,21
20.2 виробничі травми (з розд. 20.0) 47 0,31 54 0,36 44 0,29
21.0 Інші причини 418 2,78 383 2,53 367 2,44
21.1 Професійні хвороби ( з р.1.0 за винятком р.11.1, р.11.2) 184 1,22 195 1,29 342 2,27

Рівень первинної інвалідності в розрізі районів і міст

(на 10 тис. відповідного населення)

 

Назва районів і міст 2015 2016 2017
Кількість показник Кількість показник Кількість показник
Бродівський 250 52,43 249 52,32 243 51,33
Буський 261 70,79 264 71,45 251 68,03
Городоцький 344 62,30 346 62,69 344 62,35
Дрогобицький 435 72,97 374 62,66 364 60,85
Жидачівський 272 47,73 255 45,28 245 43,83
Жовківський 388 44,66 391 44,93 393 45,17
Золочівський 344 60,99 318 56,53 338 60,03
Кам.-Бузький 264 58,07 264 58,18 252 55,50
Миколаївський 256 51,03 261 52,20 272 54,35
Мостиський 239 53,02 254 56,55 243 54,19
Перемишлянський 194 61,50 175 55,88 167 53,56
Пустомитівський 531 57,36 496 53,08 466 49,35
Радехівський 212 55,56 203 53,38 223 58,79
Самбірський 479 57,83 458 55,49 459 55,70
Сколівський 288 78,38 255 69,58 247 67,36
Сокальський 389 52,02 386 51,67 442 59,33
Старосамбірський 351 55,49 366 57,91 337 53,38
Стрийський 219 43,79 221 44,33 238 47,84
Турківський 327 86,49 303 80,25 318 84,37
Яворівський 554 57,28 585 60,62 553 57,04
м. Львів 2975 47,89 2 932 47,32 2 893 46,73
м. Борислав 218 72,94 187 62,96 182 61,66
м. Дрогобич 468 59,02 405 51,11 406 51,27
м.Моршин 21 58,11 21 58,68 24 67,99
м.Новий Розділ 86 36,34 76 32,01 80 33,60
м. Стрий 208 42,55 185 37,96 189 38,91
м. Трускавець 100 57,33 87 50,47 105 61,39
м. Червоноград 467 69,21 451 67,30 532 79,86
Всього по області 11200 55,00 10807 53,18 10 863 53,49

Таблиця 12

Рівень первинної інвалідності населення

працездатного віку в розрізі районів і міст

(на 10 тис. відповідного населення)

Назва районів і міст 2015 2016 2017
Кількість Кількість Кількість показник Кількість показник
Бродівський 233 67,25 229 65,46 229 66,08
Буський 243 90,32 251 91,93 235 86,51
Городоцький 327 80,57 336 82,10 313 77,04
Дрогобицький 378 86,62 327 74,34 332 75,92
Жидачівський 235 58,94 236 59,22 234 59,17
Жовківський 353 53,32 351 53,19 356 53,39
Золочівський 314 75,60 298 71,83 307 73,72
Кам.-Бузький 246 72,36 257 75,55 241 70,55
Миколаївський 238 64,06 242 63,06 254 68,40
Мостиський 226 67,10 245 71,55 220 65,24
Перемишлянський 175 80,66 162 73,79 157 71,75
Пустомитівський 445 65,75 444 64,75 402 58,62
Радехівський 196 70,87 191 68,81 212 76,87
Самбірський 425 68,47 422 67,70 402 64,99
Сколівський 252 92,86 230 84,23 227 83,51
Сокальський 364 66,26 357 64,53 415 75,51
Старосамбірський 325 70,29 342 73,26 305 65,49
Стрийський 195 53,19 213 57,94 218 59,87
Турківський 293 105,77 285 101,80 294 105,10
Яворівський 487 65,14 530 70,67 508 67,93
м. Львів 2441 53,28 2 455 53,23 2 429 53,18
м. Борислав 167 76,58 158 72,29 143 66,27
м. Дрогобич 363 61,26 344 57,55 350 59,04
м. Моршин 18 68,99 19 72,40 20 78,31
м. Новий Розділ 86 47,29 72 39,27 76 41,86
м. Стрий 164 44,15 152 40,77 156 42,36
м. Трускавець 76 61,06 73 59,35 83 68,87
м. Червоноград 440 86,19 423 82,69 515 101,93
Всього по області 9761 64,84 9 679 63,9 9 680 64,34
міжкімнатні двері вхідні двері гаражні ворота Львів відкатні ворота Львів пластикові вікна пластикові вікна ламінат ціна міжкімнатні двері ковролін львів паркетна дошка відкатні ворота сейфи Львів