Висновки та пропозиції

Вся робота Центру медико-соціальної експертизи, спрямована на подальше вдосконалення роботи, поліпшення взаємодії з працівниками лікувально-профілактичних установ, профспілковими органами, Фондом соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань громадськими організаціями з метою подальшого покращення медико-соціальної експертної допомоги населенню, профілактиці зниженню інвалідності, ширшого використання медико-соціальної та трудової реабілітації інвалідів. Велика робота була проведена із питань оглядів учасників АТО та налагодження взаємодії із військовими медичними установами.

Та в ситуації, при якій за останнє десятиліття неухильно зменшується кількість працюючих у Львівській області, поглиблюється зубожіння незахищених верств населення, зростає інфляція, не припиняються воєнні дії на сході України – відбувається закономірне зростання скерувань до медико-соціальної експертної служби.

Надалі ще одним соціальним фактором, який прямо пропорційно впливає на різке зростання кількості первинних скерувань в медико-соціальну службу, є прийняття законодавчих актів, постанов КМ та облради, якими встановлюються пільги інвалідам та іншим категоріям соціально незахищених громадян. В свій час такими були, наприклад:

 • встановлення муніципальної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг сім’ям, де проживають два і більше непрацюючих інваліди (2000 р.),
 • пільги інвалідам війни, УПА, «дітям війни» (2004 р.),
 • пільги на оплату за споживання електроенергії інвалідам по зору (2010 р.) тощо.

Якщо у 2013 р. таким прогнозованим соціальним фактором, що впливав на ріст первинної інвалідності, було зростання розміру допомоги особам, які доглядають за інвалідами внаслідок психічного розладу з 10% прожиткового мінімуму до рівня мінімальної заробітної плати (відповідно до Закону України «Про внесення зміни до ст.5 Закону України «Про психіатричну допомогу», схваленого 22 травня 2012 року Верховною Радою України), то 2014-16 рр. у державі йде війна, що автоматично веде до загострення соціально-економічних проблем.

У 2014 р. відповідно до п.19 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасники антитерористичної операції (АТО) прирівняні до учасників бойових дій, що зумовило зростання скерувань цих осіб для встановлення інвалідності чи відсотків втрати працездатності.

Варто визнати, що за останні роки зроблено деякі кроки щодо розробки та реалізації соціальної політики по відношенню до найбільш незахищеної категорії громадян – інвалідів, та залишається не вирішеними багато серйозних проблем.

Надалі основними перспективними формами роботи для вирішення поставлених завдань перед медико-соціальною експертизою Львівської області є:

 1. Питання покращення роботи первинної ланки служби охорони здоров’я:
 • підвищення відповідальності районних спеціалістів з питань профілактики первинного виходу на інвалідність;
 • своєчасна диспансеризація та оздоровлення осіб із хронічним захворюваннями, особлива увага повинна бути скерована на осіб працездатного віку;
 • покращення роботи первинної ланки з профілактики захворювань та раннього виявлення патології;
 • покращення роботи лікувально-профілактичних закладів з питань виконання «Обласної комплексної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2015-2019 рр.»;
 • покращення якості проведення періодичних медичних оглядів осіб, що працюють в шкідливих умовах праці з метою своєчасного виявлення професійної патології;
 • постійний контроль за виконанням індивідуальних програм реабілітації інвалідів.
 1. Питання співпраці:
 • проведення роботи з подальшого покращення взаємозв’язку, співпраці лікарів МСЕК та лікувально-профілактичних установ не тільки з питань відбору і скерування хворих на МСЕК, але і з питань відновного лікування, раціонального працевлаштування, перенавчання, соціальної та трудової реабілітації, консультативної допомоги з різноманітних питань медико-соціальної експертизи.
 • широке залучення до неформальної участі в роботі ЛКК представників профспілкових органів, відділів соціального захисту, фонду соціального страхування, а також лікуючих лікарів.
 • скерування хворих на МСЕК тільки після повного обстеження в лікувальних закладах районів та області та при тривалому терміні втрати працездатності.

 

У Львівській області за останні роки здійснено ряд організаційних заходів, скерованих на подальше поліпшення якості роботи медико-соціальних експертних комісій. Цьому сприяє, зокрема, посилення аналітичної роботи Центру МСЕ та комісій. При цьому аналізуються не лише кінцеві (річні) результати роботи, але і в процесі роботи спеціалізовані та міжрайонні МСЕКи аналізують поточні дані, приймають оперативні рішення з питань покращення роботи, усунення виявлених недоліків, продовження аналітичної роботи з вивченням динаміки та структури інвалідності, вивчення причин інвалідності та, на цій основі, вироблення подальших заходів по ефективності служби, зниженню інвалідності.

 

Головний лікар КЗ ЛОР ЛОЦМСЕ,

головний спеціаліст

з медико-соціальної експертизи                                                                                       В. Решота

 

 

 

міжкімнатні двері вхідні двері гаражні ворота Львів відкатні ворота Львів пластикові вікна пластикові вікна ламінат ціна міжкімнатні двері ковролін львів паркетна дошка відкатні ворота сейфи Львів