Для того, щоб пройти медико-соціальну експертизу  необхідно:

Підготовчий етап:

 • звернутись в лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я;
 • лікуючий лікар проводить комплексне обстеження та лікування, при необхідності скеровує в лікувальні установи для проведення стаціонарного та реабілітаційно-відновного лікування. з визначенням діагнозу та оцінкою соціальних потреб;
 • у випадку виявлення ознак інвалідності, лікуючий лікар та ЛКК (лікарсько-консультативна комісія)  оформляє медико-посильну документацію щодо особи, яка звернулась для проведення огляду медико-соціально експертною комісією за відповідною формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я (088/о).
 • відповідальність за своєчасність та обгрунтованість направлення громадян на медико-соціальну експертизу, а також за якість медичного обстеження покладається на керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я.
 • медико-посильна документація скеровується на МСЕК.

 

 • Датою встановлення інвалідності вважається день надходження до МСЕК документів, необхідних для огляду хворого. По закінченні експертизи, особі, якій встановлено інвалідність (або факт втрати професійної працездатності) видається довідка до акта огляду...

  Детальніше...

 •   МСЕК визначає: групу інвалідності, причину і час її настання; потребу в сторонньому нагляді, догляді або допомозі; потребу в забезпеченні засобами реабілітації; потребу у медичній та соціальній допомозі (додатковому харчуванні, ліках, протезуванні,...

  Детальніше...

 • МСЕК має право: одержувати від державних органів, закладів охорони здоров’я, підприємств, установ та організацій не залежно від форм власності і виду їх діяльності відомості, необхідні для їх роботи. направляти осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, до...

  Детальніше...

 • Дата огляду МСЕК призначається після надходження та реєстрації відповідних документів на МСЕК. Огляд проводиться: за місцем проживання або лікування за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу. вдома або в стаціонарі, якщо...

  Детальніше...

 •   Інвалідність встановлюється до першого числа місяця, що настає за місяцем, на який призначено повторний огляд. Переогляд проводиться через 1 – 3 роки інвалідам з нестійкими, оборотними змінами та порушеннями функцій органів і систем організму з метою визначення...

  Детальніше...